skip to Main Content
0248-708-923 Fax: 0248-708-657 Strada 1 Decembrie 1918 2B, Curtea de Argeș, 115300
CENTRUL CRESA POSADA

CENTRUL CRESA POSADA este unitate de educatie anteprescolara, de interes local , fara personalitate juridica in structura organizatorica a Serviciului de Asistenta Sociala Curtea de Arges si functioneaza in conformitate cu prevederile legislatiei romane in vigoare atat din domeniul educatiei, cat si din domeniul asistentei sociale si protectiei copilului.

MISIUNEA CENTRULUI CRESA POSADA

Misiunea Cresei Posada este de a oferi, pe timpul zilei, servicii integrate de ingrijire, supraveghere si educatie timpurie copiilor de varsta anteprescolara.

De serviciile acordate de CREȘA POSADA beneficiază copiii cu vârste cuprinse intre un an si trei ani, care au domiciliul sau reședința în municipiul Curtea de Arges şi părinţii/reprezentanții legali ai copiilor care frecventează Creșa.

ORGANIZAREA CRESEI DIN PUNCT DE VEDERE EDUCATIONAL

Creșa este organizată din punct de vedere educațional pe grupe de vârstă,
conform Hot.1252/12.12.2012 :

  • grupa mijlocie: (copii între 1 şi 2 ani);
  • grupa mare (copii între 2 şi 3 ani).

Numarul copiilor la grupa de anteprescolari este in medie de 7 copii, dar
nu mai putin de 5 copii si nu mai mult de 9 copii.

Grupele sunt eterogene, iar repartizarea fraților şi a prietenilor de
vârste diferite se face în aceeași grupă.

TIPURILE DE SERVICII OFERITE DE CRESA POSADA
  • Servicii de educatie timpurie realizate in baza unui curriculum national, centrat pe dezvoltare fizica, cognitiva, emotionala si sociala a copiilor, respectiv pe remedierea timpurie a eventualelor dificultati/deficiente de dezvoltare;
  • Servicii de ingrijire, protectie si nutritie a copiilor;
  • Servicii de supraveghere a starii de sanatate a copilului;
  • Servicii complementare pentru copil, familie, respectiv servicii de consiliere, de educatie parentala, de informare;
INSCRIEREA COPIILOR IN CENTRUL CRESA POSADA

Înscrierea copiilor în creşă se face de regula la inceputul anului scolar sau, în situaţii deosebite, în timpul anului şcolar, în ordinea depunerii dosarului şi în limita locurilor disponibile şi a planului de şcolarizare aprobat.

Procedurile şi criteriile pentru departajarea copiilor la înscriere sunt
stabilite de către conducerea unitatii în colaborare cu consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ care coordonează metodologic activitatea de educaţie antepreşcolară a creșei şi sunt făcute publice prin afişarea la sediul unităţii de educaţie antepreşcolară.

Actele necesare pentru inscriere:

a) cerere de inscriere;
b) copie de pe certificatul de nastere al copilului;
c) copie de pe actele de identitate ale parintilor/reprezentantilor legali,certificatele de nastere ale fratilor minori si, dupa caz, copie a hotararii/sentinei de plasament sau a sentintei de incredintare in vederea adoptiei;
d) adeverinta de venituri pentru fiecare dintre parinti/reprezentanti legali;
e) adeverinta de la medicul de familie, in care sa se mentioneze ca respectivul copil este sanatos clinic;
f) fisa imunizarii, cu privire la intrarea copilului in colectivitate;
g) analize medicale: testare la tuberculina si examen coproparazitologic pentru copil.
h) avizul epidemiologic, eliberat de medicul de familie al copilului cu 24-48 de ore inainte de a incepe frecventarea unitatii.

PROGRAMUL CENTRULUI CRESA POSADA

Luni – Vineri : 06.00 -18.00

Programul este flexibil si urmareste acoperirea nevoilor copiilor si parintilor si poate fi:
a) program normal, pana la 5 ore pe zi, in functie de solicitarile parintilor;
b) program prelungit, 10 ore pe zi;

Creșa Posada
Adresă: Str. Episcop Nichita nr. 5, Curtea de Argeș
Telefon: 0248 721 990

Back To Top