skip to Main Content
0248-708-923 Fax: 0248-708-657 Strada 1 Decembrie 1918 2B, Curtea de Argeș, 115300

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA
CURTEA DE ARGES

STR.1 DECEMBRIE 1918,NR.2B,CURTEA DE ARGES,ROMANIA
Tel: 0248/708923; fax.0248/708657, spascurteadearges@yahoo.com

Nr. 286 / 30.08.2016 APROBAT,
Sef Serviciu
MARIANA MOISE

ZIUA LIMBII ROMANE
– PROIECT –

Serviciului Public de Asistenta Sociala Curtea de Arges organizeaza in data de 31.08.2016 , ora 11.00, proiectul „ Ziua limbii romane”.

Locul de desfasurare al proiectului: Centru de zi pentru recreere pensionari;

Participanti :
• Sef serviciu SPAS –MARIANA MOISE;
• Prof.Voiculescu C-tin ,prof.Dejeanu Daniel;
• Beneficiarii centrului de Zi Pentru Recreere Pensionari;

Activitati desfasurate in cadrul proiectului:
• d-na Mariana Moise, in deschiderea proiectului,va prezenta importanta Serviciului de Asistenta Sociala si implicarea acestuia in viata sociala;
• Profesorul Voiculescu Constantin va prezenta importanta limbii romane pentru poporul roman si de celebrarea acesteia de catre poeti si scriitori,prin scrieri, ode si despre intelepciunea populara exprimata cu haz si har,in proverbe si zicatori; vom aminti de M.Eminescu ,V. Alecsandri ,C.Negruzzi);
• Profesorul Dejeanu va vorbi despre istoria limbii romana,considerata a cincea intre limbile romanice,despre cele cinci graiuri ale limbii romane(muntenesc,timocean,ardelenesc,moldovenesc)si despre cele 5 strofe din poezia„Limba noastra”care au fost alese pentru imnul national al Republicii Moldova;

Responsabilitatile Serviciului Public de Asistenta Sociala:
•organizarea proiectului „Ziua limbii romane”;

Scop:
•serbarea zilei limbii romane ;
•pastrarea identitatii culturale ramanesti;

Obiective:
•cresterea interesului pentru istoria limbii romane, ce exprima frumusetea si demnitatea spirituala a neamului;
•marcarea apartenentei la spiritualitatea romaneasca;
•integrarea beneficiarilor Centrulor de zi pentru recreere pensionari in mediul cultural si educational;

Rezultate scontate:
• pastrarea calitatii limbii romane si evitarea degradarii acesteia;
•elogiu adus limbii romane si un indemn pentru pretuirea ei;

Intocmit,
Catalina Gliga-as.medical principal

Back To Top