skip to Main Content
0248-708-923 Fax: 0248-708-657 Strada 1 Decembrie 1918 2B, Curtea de Argeș, 115300

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA
CURTEA DE ARGES
Str. 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 2 B, CURTEA DE ARGES, ROMANIA
Tel. 0248 708923 / fax. 0248 708657, E-mail: spascurteadearges@yahoo.com
_________________________________________________________________

Nr. 416/ 29.01.2018

RAPORT DE MONITORIZARE CU PRIVIRE LA FAMILIILE AFECTATE DE INCENDIU PRODUS IN DATA DE 03.01.2018
IN COLONIA SITUATA IN STRADA VLAD TEPES, NR. 7 B,
CURTEA DE ARGES

Conform procesului verbal nr. 2 /03.01.2018, întocmit de Inspectoratul pentru Situații de Urgenta al Jud. Argeș, urmare incendiului produs in data de 03.01.2018 in strada Vlad Țepeș, nr. 7B, au ramas fara locuinta si bunuri următoarele persoane: Vonya Alexandru, Vonya Levente, Vonya Robinson, Sofalvi Antal, Sofalvi Gheorghița, Iakab Andras, Iakab Eugenia, Kovacs Arpad Alexandru, Vas Iosif .
Persoanele susmenționate, au fost cazate in regim de urgenta in data de 03.01.2018, in Căminul Școlar al Liceului Tehnologic Auto, situat in str. Râmnicu Vâlcea, nr 41, Curtea de Argeș.
În data de 04.01.2018, s-a emis de catre seful SPAS, Nota interna nr.36, prin care s-a desemnat comisia care va supraveghea si monitoriza persoanele sinistrate, pe toata perioada cazarii lor in spatiul SPAS.
Urmare Hotărârii Consiliului Local nr. 3/11.01.2018, persoanele afectate de incendiu au fost transferate de la Internatul Liceului Auto, in imobilul din strada 1 Decembrie 1918, nr. 2B , Curtea de Argeș, aflat in administrarea SPAS.
În data de 11.01.2018, conform Procesului verbal nr.131, Serviciul Public de Asistenta Sociala a predat persoanelor sinistrate, camerele de locuit cu dotarile aferente.
Tot în data de 11.01.2018, s-a întocmit Regulamentul de ordine interioara nr.152 si persoanele afectate de incendiu au fost instruite de către Cadrul tehnic PSI , Nicolae Pioarca, in scopul prevenirii situațiilor de urgenta.
În data de 16.01.2018, conform Procesului verbal nr.221, Serviciul Public de Asistenta Sociala a predat persoanelor sinistrate, alimente si obiecte necesare pentru pregătirea hranei.
Personalul SPAS, desemnat prin Nota interna nr. 36 /04.01.2018, a realizat următoarele documente si demersuri pentru familiile sinistrate:

Familia Iakab Andras si Eugenia

Fisa de evaluare inițiala nr. 95/ 09.01.2018;
Plan de servicii nr. 96 / 09.01.2018;
Plan de intervenție nr. 12,13 /11.01.2018, nr.22, 23/16.01.2018, nr.31, 32/19.01.2018, nr.41, 42 / 22.01.2018, nr.56, 57 / 25.01.2018, nr.72, 73 /3101.2018;
Adresa nr. 80/ 09.01.2018, către CMI Dr. Nicolescu Dan si Maria, in scopul eliberării fiselor medicale de consultații pentru investigații medicale de specialitate la Spitalul de Pneumoftiziologie Sf. Andrei, Valea Iașului;
Adresa nr.130/11.01.2018, către Spitalul Municipal din Curtea de Argeș, in vederea interpretarii radiografiilor realizate la Spitalul de Pneumoftiziologie Sf. Andrei, Valea Iașului.

Familia Sofalvi Antal si Gheorghita

Fisa de evaluare inițiala nr. 93 / 09.01.2018;
Plan de servicii nr. 94 / 09.01.2018;
Plan de intervenție nr. 10, 14 /11.01.2018, nr. 18, 19 /16.01.2018, nr. 34, 35 / 19.01.2018, nr.44, 45 / 22.01.2018, nr.58, 59 / 25.01.2018, nr.74, 75 /3101.2018;
Adresa nr. 64/08.01.2018, către Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor, in vederea eliberării unor noi documente de identitate si stare civila;
Adresa nr. 80/ 09.01.2018, către CMI Dr. Nicolescu Dan si Maria, in scopul eliberării fiselor medicale de consultații pentru investigații medicale de specialitate la Spitalul de Pneumoftiziologie Sf. Andrei, Valea Iașului;
Adresa nr.130/11.01.2018, către Spitalul Municipal din Curtea de Argeș pentru interpretarea radiografiilor realizate la Spitalul de Pneumoftiziologie Sf. Andrei, Valea Iașului.

Familia Vonya Alexandru, Levente, Robinson

– Fisa de evaluare inițiala nr. 91 / 09.01.2018;
– Plan de servicii nr. 92 / 09.01.2018;
Plan individual de intervenție nr. 7, 8, 9 /11.01.2018, nr. 21, 24 /16.01.2018, nr. 36, 37, 38 / 19.01.2018, nr.46, 47, 48 / 22.01.2018, nr.53, 54, 55 / 25.01.2018, nr.60,70, 71 /31.01.2018;
– Adresa nr. 64/08.01.2018, către Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor, in vederea eliberării unor noi documente de identitate si stare civila;
– Adresa nr. 80/ 09.01.2018, către CMI Dr. Nicolescu Dan si Maria, in scopul eliberării fiselor medicale de consultații pentru investigații medicale de specialitate la Spitalul de Pneumoftiziologie Sf. Andrei, Valea Iașului;
– Adresa nr.130/11.01.2018, către Spitalul Municipal din Curtea de Argeș, în vederea interpretarii radiografiilor realizate la Spitalul de Pneumoftiziologie
Sf. Andrei, Valea Iașului;
– Adresa nr.65/08.01.2018, către Politia Municipiului Curtea de Argeș. in scopul localizării si însoțirii numitului Vonya Robinson la sediul Serviciului Public de Asistenta Sociala Curtea de Argeș;
– Adresa nr.388/26.01.2018, către Primăria Orașului Brezoi, in vederea eliberării certificatului de atestare fiscal, numitului Vonya Robinson;
– Adresa nr. 387/26.01.2018, către Administrația Județeana a Finanțelor Publice Vâlcea, in vederea eliberării adeverinței de venit pentru Vonya Robinson, necesara întocmirii dosarului pentru Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap;
– Adresa nr. 397/26.01.2018, către Spitalul de Psihiatrie Sfântă Maria Vedea, in scopul eliberării documentelor medicale aflate in arhiva instituției, pentru numitul Vonya Robinson, necesare întocmirii dosarului pentru Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap.

Kovacs Arpad Alexandru

Fisa de evaluare inițiala nr. 89 / 09.01.2018;
Plan de servicii nr. 90 / 09.01.2018;
Plan individual de intervenție nr. 11 /11.01.2018, nr. 20 /16.01.2018, nr. 33 / 19.01.2018, nr.43 / 22.01.2018, nr.60 / 25.01.2018, nr.76 /3101.2018;
Adresa nr. 80/ 09.01.2018, către CMI Dr. Nicolescu Dan si Maria, in scopul eliberării fiselor medicale de consultații pentru investigații medicale de specialitate Spitalul de Pneumoftiziologie Sf. Andrei, Valea Iașului;
Adresa nr. 64/08.01.2018, către Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor, in vederea eliberării unor noi documente de identitate si stare civila;
Adresa nr.130/11.01.2018, către Spitalul Municipal din Curtea de Argeș, pentru interpretarea radiografiilor realizate la Spitalul de Pneumoftiziologie Sf. Andrei, Valea Iașului;
Adresa nr.315/22.01.2018, către Centru Școlar pentru Educație Incluziva Băbeni, in scopul eliberării adeverinței de studii, necesara integrării pe piața muncii.

Conform tabelului nr.138/11.01.2018, familiile sinistrate au beneficiat zilnic de consiliere psiho-socio-medicala si monitorizare a parametrilor fiziologici conform planurilor individuale de intervenție mentionate mai sus.
Pentru cazarea corespunzatoare a sinistratilor, administratorul SPAS, membrul al comisiei desemnate in Nota interna nr. 36/ 04.01.2018, a înlocuit urmatoarele: racord scurgere chiuveta, baterie de chiuveta si15 becuri economice. Conform bonurilor de consum cu nr.10,11 si 12 din data de 30.01.2018, au fost date sinistratilor, produse si materiale de curatenie, pentru întretinerea spatiului dat spre folosinta.

In virtutea contractului de parteneriat nr.123/10.01.2018, încheiat intre Parohia Sfinții Împărați Constantin si Elena si Serviciul Public de Asistenta Sociala, Parohia a întreprins următoarele:
a achitat cu chitanța nr.17099 din 10.01.2018, investigațiile medicale ale sinistraților, efectuate in Spitalul de Pneumoftiziologie Sf. Andrei, Valea Iașului;
a achitat cu chitanțele nr. 1490 si nr. 1491 din data de 25.01.2018 , adeverințele medicale ale numiților Vonya Levente, Vonya Robinson si Kovacs Arpad;
a achitat cu chitanța 561/29.01.2018, declarația notariala cu privire la studii a numitului Vonya Levente;
conform proceselor verbale nr.5/16.01.2018 si nr.7/22.01.2018, au fost donate Serviciului Public de Asistenta Sociala, alimente, obiecte electrocasnice si obiecte de menaj, in scopul utilizării acestora de către persoanele afectate de incendiu.

Șef Serviciu SPAS, Comisie SPAS,

Mariana Moise Maria Barbu , asistent social
Ramona Oraseanu, asistent social
Voiculescu Simona, asistent social
Rădulescu Vasilica, asistent medical
Sfatolea Gabriel, administrator

Back To Top